วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
122
เนื้อหา
286
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
727565

รายชื่อผู้มีความเหมาะสมในการเข้าเสนอแนวทางการพัฒนาแะแก้ไขปัญหาบัณฑิตวิทยาลัย
  15.01.2561   รายชื่อผู้มีความเหมาะสมในการเข้าเสนอแนวทางการพัฒนาแะแก้ไขปัญหาบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
  04.01.2561   ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 
ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี 2560
  22.12.2560   ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี 2560
 
จุฬาฯ จัดพิธีลงนามขยายเวลาการใช้โปรแกรม «อักขราวิสุทธิ์»
  22.09.2560   จุฬาฯ จัดพิธีลงนามขยายเวลาการใช้โปรแกรม «อักขราวิสุทธิ์»
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  22.08.2560   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  19.08.2560   โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
  18.08.2560   ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
โครงการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  11.08.2560   โครงการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ «โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14»
  25.07.2560   งานประชุมวิชาการระดับชาติ «โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14»
 

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  27.07.2560   ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  22.07.2560   จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
  07.07.2560   ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
 
ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์
  05.07.2560   ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์
 
โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (28-29 มิ.ย. 2560)
  29.06.2560   โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (28-29 มิ.ย. 2560)
 
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) 22 มิ.ย. 2560
  23.06.2560   โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) 22 มิ.ย. 2560
 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
  10.06.2560   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
 
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
  01.06.2560   โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
 
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)
  26.05.2560   โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)
 
โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  25.03.2560   โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน