ผู้ชม
6
เนื้อหา
324
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
500168
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2558
  27-07-2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2558
* ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ...
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  23-07-2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  ดาวน์โหลด : ประกาศ /สถานท...
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
  22-07-2558   การขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
บัณฑิตที่ได้ทำการขึ้นทะเบียน...
 
พิธีระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2558
  22-07-2558   พิธีระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2558
เรียน มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิ...
 

  13-07-2558   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 บัณฑิ...
 
โครงการเสวนาประเด็นปัญหาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  08-07-2558   โครงการเสวนาประเด็นปัญหาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 บัณฑ...
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร”
  08-07-2558   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร”
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 บัณฑ...
 
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
  08-07-2558   พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 25...
 

12/05/2558   ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน) (เปลี่ยนแปลง) ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ) (เปลี่ยนแปลง) ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์) (เปลี่ยนแปลง)...
09/03/2558   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 53 - 56) ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 57) *(เปลี่ยนแปลง)...
อ่านทั้งหมด : 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ "มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
  01/05/2558   การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ "มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 
ประมวลภาพ งานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
  12/02/2558   ประมวลภาพ งานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
 
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2553)
  03/02/2558   โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2553)
 
โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
  28/11/2557   โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
  19/09/2557   การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
 
โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
  16/09/2557   โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
 
การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557