📣 ข่าวสารล่าสุด

ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566 

ปิดความเห็น บน ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566 

กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565

ปิดความเห็น บน กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

ปิดความเห็น บน ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566

ปิดความเห็น บน ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566

การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ปิดความเห็น บน การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ปิดความเห็น บน ประกาศสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทและหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทและหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารหารศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารหารศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

💡โครงการ/กิจกรรมบัณฑิตศึกษา


💡ข่าวงานนำเสนอผลงานวิชาการ

📡ข่าวสารจากภายนอก

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปี คศ.2022
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาฯ ให้แก่บุคลากรใ…
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท -หลักสูตร …