กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็Continue Reading