ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 คลิกเข้าสู่ระบบรับ…
Read More

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 คลิกเข้าสู่ระบบ…
Read More

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

ที่รายละเอียดวันเดือนปี1สมัครทางอินเทอร์เน็ต (ONLINE)บัดนี้ถึง 30 เมษายน 25672ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ…
Read More

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู – ป.โท) ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ 📌ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 …
Read More

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท     ภาคพิเศษ       …
Read More

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) หลัก…
Read More