ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าสมัครเรียน ผ่านแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ฟรีค่าธรรมเนียม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าสมัครเรียน ระดับผ่านบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต, ป.โท) ผ่านแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ฟรีค่าธรรมเนียม