แจ้งข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์…

19 มกราคม, 2021 / News Post

ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตร ค.ม.การบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

Download ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
Read More
6 มกราคม, 2021 / News Post

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read More
13 พฤศจิกายน, 2020 / News Post

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

* ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 * ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
Read More
3 พฤศจิกายน, 2020 / News Post

กำหนดการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และมหาบัณฑิต (ป.โท) ประจำปี 2563

หนังสือแจ้งการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2563+กำหนดการฝึกซ้อม+ใบตอบรับ+ใบจองครุย+ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (สำหรับ ป.เอก + ป.โท เท่านั้น) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญ...
Read More
5 ตุลาคม, 2020 / News Post

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจ)

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Read More
1 2 3 13