วิธีการใช้งาน Zoom Cloud Meetings

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ องค์กรจำเป็นต้องให้บุคลากรในหน่วยงานเปลี่ยนมาทำงานที่บ้าน เเละแน่นอนว่าต้องมีกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นก็คือ การประชุม การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ ฯลฯ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทำบทความเพื่อสอนใช้แอปพลิเคชั่น Zoom ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการ Video Conference โดยมีวิธีการใช้งาน มีดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://zoom.us แล้วกด Sign up for Free เพื่อใช้งานฟรี

2. กดสมัครสมาชิก (ฟรี) เพื่อเข้าใช้งาน โดยเราสามารถใช้ Gmail หรือ Facebook ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

3. เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหน้านี้ (ดังภาพ) จากนั้นหากต้องการเริ่มประชุม กดที่ Meetings > Schedule a New Meeting 

5. กรอกรายละเอียดการจัดประชุมหรือการสอบ (สำหรับผู้จัดการประชุม) แล้ว กด SAVE

6. จะได้ Meeting ID ขึ้นมา แล้วกด Start this Meeting เพื่อเริ่มการประชุม

7. โปรแกรมบนเว็บไซต์จะให้ดาวน์โหลดตัวแอพสำหรับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากนั้นก็รันโปรแกรมจะปรากฎรายละเอียด ดังภาพ

จากนั้นให้นำเลข Meeting ID ผู้ที่ต้องการร่วมประชุมด้วยที่ Invite Others หรือในกรณีเป็นฝ่ายต้องเข้าร่วมประชุม สามารถนำไปใส่ตรง Join a Meeting ได้เลย

Download คู่มือการใช้งาน