วิธีการใช้งาน Google Meet

1. เข้าสู่ระบบของ Google ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Email โดเมน @student.sru.ac.th หรือ @sru.ac.th หรือ @Gmail.com ของมหาวิทยาลัย ดังภาพ

2. คลิกที่ App หรือ 9 จุด จากนั้นคลิกที่ ไอออน Meet ดังภาพ (หรือจะเปิด website https://meet.google.com เลยก็ได้)

3. คลิกที่ Join or start a meeting (เข้าร่วมประชุมหรือเริ่มการประชุม)

แล้วตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ แล้วคลิก Continue (ต่อไป)

แล้วคลิก Allow (อนุญาต)

คลิก Join Now (เข้าร่วมเลย)

4. เชิญคนเข้าร่วม

ทำได้โดยการ ส่ง Link ไปให้ เช่น ส่งทาง LINE/Facebook/Email หรืออะไรก็แล้วแต่สะดวก หรือ จะ Add People ก็ได้ หากต้องการห้องเฉพาะกลุ่ม