ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

📍ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมภายหลังโควิด-18” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565

🌐 จัดประชุมรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
ลิ้งค์ห้องประชุม 1 https://sru.webex.com/meet/srucon01 รหัส 25151414543
📲 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/HQ3c2kWkwgSZnPAQ9