ประกาศผลสอบผลสอบเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565