ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วานนี้ (วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดีเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย และคุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารจากสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยและผู้บริหารสภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร