ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (21 กันยายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี และคุณพันธ์ศักดิ์ บุญแทน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับและหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

E-mail : graduate@sru.ac.th

Facebook : @graduate.sru

* การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562