ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย eCard จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 
ขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 
ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ 
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย