บทความน่ารู้…

23 มิถุนายน, 2020 / article

รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563
Read More
10 เมษายน, 2020 / article

SRU WebEx Meeting เครื่องมือสำหรับการประชุมและการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์

WebEx คืออะไร ?   WebEx คือ การประชุม Online ผ่าน Internet สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้ Computer , iPhone , iPad และ Android โดยสามารถ สามารถทำงานร่วมกับระบบ Audio โดย Active Speaker ร...
Read More
10 เมษายน, 2020 / article

วิธีการใช้งาน Google Meet

1. เข้าสู่ระบบของ Google ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Email โดเมน @student.sru.ac.th หรือ @sru.ac.th หรือ @Gmail.com ของมหาวิทยาลัย ดังภาพ 2. คลิกที่ App หรือ 9 จุด จากนั้นคลิกที่ ไอออน Meet ดังภาพ (หรือจะเปิ...
Read More
10 เมษายน, 2020 / article

วิธีการใช้งาน Zoom Cloud Meetings

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ องค์กรจำเป็นต้องให้บุคลากรในหน่วยงานเปลี่ยนมาทำงานที่บ้าน เเละแน่นอนว่าต้องมีกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นก็คือ การประชุม การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ ฯลฯ บัณฑิตวิทยาล...
Read More
1 เมษายน, 2020 / article

เรียน ป. โท จะเลือก แผน ก หรือ แผน ข ดี?

การศึกษาในระดับปริญญาโทนั้น ยังมีหลายๆ คนสงสัยในการเลือกเรียนระหว่างแผน ก กับ แผน ข ซึ่งไม่เข้าใจว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และแผนไหนจะตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการของเรา ดังนั้นเราขอนำความเ...
Read More