ปฏิทินวิชาการ

2 ตุลาคม, 2020 / News Calendar

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

📆 ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เข้าศึกษา 2561-2563 และประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563  📆 ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)  📆 ปฏิทินวิชาการ ระดั...
Read More
2 กรกฎาคม, 2020 / News Calendar

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (M.B.A.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [Update : 18 มิ.ย. 63] ภาคพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เข้าศึกษา 2561-2563 และประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562-25...
Read More