ปฏิทินวิชาการ

2 กรกฎาคม, 2020 / News Calendar

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (M.B.A.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [News Update : 18 มิ.ย. 63] ภาคพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เข้าศึกษา 2561-2563 และประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 25...
Read More
23 มกราคม, 2020 / News Calendar

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2562

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2561
Read More