ปฏิทินวิชาการ

17 มีนาคม, 2021 / News Calendar

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

ภาคพิเศษ 📆 สำหรับนักศึกษาปริญญาโทเข้าศึกษาปีการศึกษา 2560 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ [Update 17 ก.พ. 64] 📆 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เข้าศึกษาป...
Read More
2 ตุลาคม, 2020 / News Calendar

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

📆 ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เข้าศึกษา 2561-2563 และประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563 📢 Update : 4 Dec 2020 📆 ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ...
Read More