ปฏิทินวิชาการ

2 กรกฎาคม, 2020 / News Calendar

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (M.B.A.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [Update : 18 มิ.ย. 63] ภาคพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เข้าศึกษา 2561-2563 และประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562-25...
Read More