ระยะเวลาให้บริการทั่วไป

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. *เปิดให้บริการเฉพาะสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินวิชาการ
  • ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์