การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

When:
13 December, 2018 – 14 December, 2018 all-day
2018-12-13T00:00:00+07:00
2018-12-15T00:00:00+07:00
Where:
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Contact:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
035-322082

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ.2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์” วันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับบทความวิจัยในสาขาวิชา 1) การศึกษา 2) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 5) วิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 6) ศิลปะและวัฒนธรรม

กำหนดการรับบทความ

  • รับบทความวันสุดท้ายที่ : 7 กันยายน 2561 (ขยายเป็น : 28 กันยายน 2561)
  • แจ้งผลพิจารณาบทความวันที่ : 9 ตุลาคม 2561
  • รับบทความฉบับสมบูรณ์วันสุดท้าย : 1 พฤศจิกายน 2561
  • วันสุดท้ายผู้ส่งบทความลงทะเบียน : 1 พฤศจิกายน 2561