บัณฑิตวิทยาลัย ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2565

วานนี้ (วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2565 ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการแสดงเคารพต่อพระรัตนตรัย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกียรติกับเหล่าเทวดา เจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยอยู่ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของทุกคน