มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมวิชาการการจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

การประชุมวิชาการการจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MDTE 2023

หัวข้อ: “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

ณ การประชุมออนไลน์

Deadline submission: 31 มีนาคม 2566

Website: https://rcimcon.rcim.in.th/

=========================

หัวข้อในการประชุม:

1. Business Analytics

2. Consumer Behavior/Marketing

3. Computer and Innovation

4. Decision Modelling in Service/Manufacturing

5. Economics

6. Education

7. Engineering

8. Entrepreneurship and Venture Capital

9. Environment & Sustainability

10. Finance & Accounting

11. Human Resources Development/Management

12. Marketing/E-Commerce

13. New Products/Services Development

14. Organizational Behavior

15. Performance Measurement

16. Public Administration

17. Supply Chain/Logistics/Operations Management/Strategies

18. Technology and Innovation Management

19. Tourism

20. Public Health

=========================

ติดต่อสอบถาม: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โดย นางสาวหฤทัย สมศักดิ์ และ นายทศพล บัวไร่ขิง

หมายเลขโทรศัพท์: 02-441-6067

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 064-968-5000

E-mail: mdte@rmutr.ac.th