22 สิงหาคม, 2017 / News Activities

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
Read More
19 สิงหาคม, 2017 / News Activities

โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องวิธีกำหนดเนื้อหาการเขียนวรรณกรรมที่เก...
Read More
18 สิงหาคม, 2017 / News Activities

ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

          บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหา...
Read More
11 สิงหาคม, 2017 / News Activities

โครงการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

           วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระพร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหา...
Read More
27 กรกฎาคม, 2017 / News Activities

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
Read More
25 กรกฎาคม, 2017 / News Activities

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์...
Read More
22 กรกฎาคม, 2017 / News Activities

จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) ...
Read More
7 กรกฎาคม, 2017 / News Activities

ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนตำบลขุนทะเล กำหนดจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 6-7 ...
Read More
5 กรกฎาคม, 2017 / News Activities

ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์

บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้จัดโครงการ "มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์" ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาล...
Read More
29 มิถุนายน, 2017 / News Activities

โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (28-29 มิ.ย. 2560)

        บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดจัด “โครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร” เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิ...
Read More