23 มีนาคม, 2018 / News Activities

อบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการ Active Learning

การอบรมการใช้งานห้องปฏิบัติการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) ณ ชั่้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Read More
20 กุมภาพันธ์, 2018 / News Activities

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมใจน้อมสำนึก 14 กุมภา “วันราชภัฏ”

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Read More
22 กันยายน, 2017 / News Activities

จุฬาฯ จัดพิธีลงนามขยายเวลาการใช้โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00-13.45 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียน...
Read More
29 สิงหาคม, 2017 / News Activities

ขอร่วมแสดงความยินดีกับสุรชัย นาคแถม คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศมาเลเซีย

      บัณฑิตวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรชัย นาคแถม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คว้าเหรียญเงิน ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จา...
Read More
23 สิงหาคม, 2017 / News Activities

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ จุฑามาศ โขนขำ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซีย

บัณฑิตวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ โขนขำ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จาก...
Read More
22 สิงหาคม, 2017 / News Activities

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
Read More
19 สิงหาคม, 2017 / News Activities

โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องวิธีกำหนดเนื้อหาการเขียนวรรณกรรมที่เก...
Read More
18 สิงหาคม, 2017 / News Activities

ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

          บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหา...
Read More
11 สิงหาคม, 2017 / News Activities

โครงการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

           วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระพร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหา...
Read More
27 กรกฎาคม, 2017 / News Activities

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
Read More